Værdigrundlaget for vores skole

Vedtaget af SR 2012

VÆRDIER

„Elever skal være trygge for at kunne lære“
„Trygge børn er glade børn“
„Faglighed prioriteres højt“

ELEVEN

Den enkelte elevs personlige og sociale udvikling vægtes – lige som elevens faglige udvikling.
Vi er alle forskellige, og denne forskellighed ses som en ressource.
Vi skal lære at tage ansvar for egne handlinger.
Vi arbejder med bevidstgørelse af egne motiver og valg.

KOMMUNIKATION

Børnene lærer at tale med hinanden på en konstruktiv måde.
Eleven kan altid tale med og hente hjælp hos sin lærer.
Der er en åben og tillidsfuld kommunikation mellem lærer og forælder.
Eleven lærer at give og modtage kritik.

Vi lytter til hinanden.
Vi støtter hinanden.
Vi trøster hinanden.
Vi passer på hinanden.
Vi behandler andre, som vi ønsker, andre skal behandle os.
Vi passer på naturen, på skolens og hinandens ting.

KONFLIKTLØSNING

Konflikter er en del af livet – vi arbejder bevidst med konfliktløsning som et værktøj til elevens personlige udvikling og samarbejdsevne.

Vi tolererer ikke vold.
Vi forebygger vold ved målrettet at arbejde på at vende aggression til en positiv ressource.
Vi tolererer ikke mobning.
Vi arbejder med samværsteknikker og tryghedsskabende adfærd i de enkelte klasser

FÆLLESSKAB

Skole er langt mere end undervisning. Forældrene er en vigtig ressource, som inddrages i det sociale arbejde omkring klassen. Vi mødes uden for skoletiden til fællesarrangementer.

Vi har forskellige fælles aktiviteter, f.eks. kor, udflugter og rejser.
Vi formidler dansk og tysk kunst og kultur. Musik og fællessang.
Vi skal føle, at vi er en del af et fællesskab.
Vi skal alle trives.

ATMOSFÆRE

Vi formidler lysten til at lære, og vi søger at opretholde motivationen.
Vi formidler et positivt og humoristisk livssyn.
Vi fokuserer på løsninger, ikke på fejl.
Vi lægger vægt på at få motion dagligt.