Samarbejdsrådet

HVAD LAVER SAMARBEJDSRÅDET?

Samarbejdsrådet er et af skolens vigtigste organer. Det består at 5 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejdervalgte repræsentanter og skolens leder. Rådet drøfter og fastsætter principper for skolens virksomhed. Det kan fx være principper for:

– Skolens pædagogiske profil
– Skole-hjem samarbejdet
– Udvikling af skolens pædagogiske virksomhed
– Skemalægning, valgfag og frivillig musikundervisning
– Eleverne hjemmearbejde og fælles arrangementer
   og meget andet….

Samarbejdsrådets medlemmer er:

Berit Rosenow (formand)
Annika Dreves
Katrin Kober
Marie Diekmann
Stephan Kapischke
Nicole Steffen
Jan Kilbak