Samarbejdsrådet

HVAD LAVER SAMARBEJDSRÅDET?
Samarbejdsrådet er et af skolens vigtigste organer. Det består at 5 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejdervalgte repræsentanter og skolens leder. Rådet drøfter og fastsætter principper for skolens virksomhed. Det kan fx være principper for:

Skolens pædagogiske profil
Skole-hjem samarbejdet 
Udvikling af skolens pædagogiske virksomhed
Skemalægning, valgfag og frivillig musikundervisning
Eleverne hjemmearbejde og fælles arrangementer
og meget andet….

Samarbejdsrådets medlemmer er

HVAD LAVER SAMARBEJDSRÅDET?

Berit Rosenow (formand)

Kiki Wischatta 

Annika Dreves

Silke Gluthe 

Stephan Kapischke

Nicole Steffen

Finja Thomsen – Kotowicz