Projektbeskrivelse af Rundboldprojektet

Grøn glæde: konkurrence
Rød glæde: det sociale
Gul glæde: individuelle færdigheder

Sammenhæng
Jeg har en børnegruppe på 10-20 børn der er i alderen 6-12 år. Der
er ingen begrænsning på hvor mange der kan være med til rundbold. Deres
forudsætninger er meget forskellige, da aldersforskellen børnene imellem er stor.
Alle børn har kendskab til spillet og kender reglerne, men deres motoriske udvikling
er forskellige da der er stor aldersforskel mellem de yngste og de ældste.

Mål
Et af målene med forløbet er at børnenes motoriske færdigheder styrkes.
Desuden er et andet fokusområde det sociale mellem børnene og til sidst er målet
også at børnene på lang sigt bliver ved med at bevæge sig, fordi det er sundt for
kroppen at bevæge sig. Derudover vil jeg lave nogle fælles regler med børnene, så
alle ved hvilke regler der gælder når vi spiller. Det sidste mål som jeg har er et af de
vigtigste efter min mening og det er at der udvises fairplay fra børnene.

Tiltag
Jeg vil motivere børnene til at bevæge sig ved selv at udstråle en
bevægelsesglæde idet jeg selv deltager i idrætstøj. Jeg vil lave fælles regler med
børnene, så alle ved hvilke regler der gælder når vi spiller rundbold i SFO´en.
Derudover vil jeg bruge de tre forskellige glæder. Jeg vil vise og forklare børnene at
det er vigtigt, at man har et godt samarbejde på holdet så man kan opnå et godt
resultat. Der kommer både den grønne og den røde glæde i spil. Jo hurtigere man
kaster til hinanden og taler sammen om hvordan taktikken skal være i forhold til at
spille sammen jo større chancer er der for at man vinder kampen. Den gule glæde
kommer til udtryk i det jeg viser børnene hvordan de skal stå når de skal slå til eller
gribe bolden. Udover alt det motoriske vil jeg også videregive at fairplay er noget af
det vigtigste indenfor sportens verden.

Tegn
Tegnene på at målet er nået når børnene har lyst til at spille rundbold og
bliver glade for at bevæge deres kroppe. Derudover vil jeg gerne forbedre deres
motorik. En udvikling kan bl.a. ses ved at børnene holder rigtigt på battet og ved
hvordan og hvornår de skal slå for at ramme bolden. Derudover kan man også se det
på hvordan de skal stå og holde deres hænder når de vil gribe en bold. Det sidste
tegn på læringen i.f.t. rundboldprojektet er at alle kender SFO´ens rundboldregler og
at alle udviser så fairplay imens de spiller.

Kunstprojekt med Loya

I anledning af skolens fødselsdag laver vi i denne uge (mandag til torsdag) et kunstprojekt, som har
skolens navn som tema: Hvorfor hedder vores skole ”Jernved”? Hvordan kan vi vise navnets betydning
med hjælp af et objekt, som vi fælles fremstiller?
Resultatet viser vi ved skolens jubilæumsfest.
Materiale: brædder, gips, farve, grene m.m.
Deltager: Alle SFO børn er velkomne.